+ 47 46 257 415

ENNOPL

www.PartHouse.eu

Takstoler

Prefabrikkerte takkonstruksjoner i form av takstoler er en uatskillelig del av produksjonen vår.

Denne teknologien er i utstrakt bruk utenfor Polen og i dynamisk utvikling i landet. Den går ut på at et tradisjonelt sperretak oppført på byggeplassen blir erstattet med prefabrikkerte elementer hentet fra en fabrikk og montert på veggkonstruksjonen ved hjelp av en kran.

TakstolerTakstolerTakstoler

I praksis lager man et fagverk i tre og så – etter nøyaktig kapping av vinkler – bruker enormt trykk for å presse spikerplater inn i elementene for å avstive hele koblingen. Bruk av dette systemet sikrer kortere gjennomføringstid, uavhengighet av været og først og fremst at hvert tak blir nøyaktig dimensjonert i forhold til statiske egenskaper.

TakstolerTakstoler

Til og mest mest kompliserte tak kan bli fremstilt på denne måten. Programvaren og den teknologiske prosessen vi benytter, er levert av Mitek Industries Polska, som har en ledende stilling i bransjen i landet. Takstoler blir anvendt i eneboliger, gårdsbygninger og industribygg, for de kan ha et veldig stort spenn uten behov for støttestolper.

Hytter

Rainbow

detaljer
Rainbow

Rainbow

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Moon

detaljer
Moon

Moon

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Sun

detaljer
Sun

Sun

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Star

detaljer
Star

Star

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Technologia

produksjonsteknologi

Byggesystemet vil tilbyr, er prefabrikkerte gulv-, vegg- og takelementer.

SE VIDEO