+ 47 46 257 415

ENNOPL

www.PartHouse.eu

Teknologi

I de siste årene har man kunnet legge merke til økt interesse for bærekraftig utvikling i den europeiske byggebransjen og dermed slike begreper som rasjonalisering av energiforbruket eller lavutslippsøkonomi. En byggemetode som baserer på en rammekonstruksjon i tre fylt med isolasjonsmateriale har vært kjent i hele Skandinavia, Cadana, USA, Australia og New Zealand i lang tid. Man kan derfor se at alle høyt utviklede økonomier i verden bruker denne løsningen. Trevirke som byggemateriale er helt fornybart, forutsatt rasjonell skogforvaltning og bruk av sertifiserte ressurser. Dessuten bruker man mye mindre energi for å skape sluttproduktet enn i tilfelle betong, stål eller keramiske byggelementer.

SE VIDEO

Som en bedrift med norske røtter henter vi kontinuerlig kunnskaper og erfaring fra våre venner i Nord-Europa som har en bredere erfaring på dette området. Byggesystemet vi tilbyr, er prefabrikkerte gulv-, vegg- og takelementer. Denne løsningen garanterer raskere montering av konstruksjonen og lar oss unngå teknologiske pauser som er knyttet til tradisjonell murbygging. Vi er uavhengige av været fordi prosessen med prefabrikkering skjer i et produksjonsanlegg og selve monteringen kan også foregå i temperaturer under frysepunktet eller ved mindre nedbør. Etter kundens ønske kan bygningen bli levert i form av elementer for montering på egen hånd eller vi kan utføre monteringsarbeidet med bruk av en kran der vegg- og andre elementene er mye større.

Førsteprioritetene ved produksjon av produktene våre er

Lufttetthet av bygningen som dreier seg om å hindre ukontrollert luftlekkasje som fører til energitap og kan til og med forårsake oppsamling av fukt i elementet på lekkasjestedet. Med nøyaktig sammenføying av alle kontruksjonselementene som deretter tettes ytterligere, får vi garanti for at det ikke oppstår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gjennomgående varmeisolering og eliminering av kuldebroer, dvs. steder som er mest utsatt for energitap. Her er det veldig viktig å benytte materialer med riktig varmeledningsevne. Med bruk av varmeisolasjon med riktig tykkelse, 3-lags vinduer med nøytral gass uten aluminiumselementer mellom rutene, oppnår vi varmeledningsevne på et veldig høyt nivå.

Diffusivitet av elementet, dvs. bruk av lag med materialer som vil sikre at overflødig vanndamp blir ledet ut til den utvendige siden av elementet og hindre mulighet for kondensering av vanndamp inne i elementet som resultat av temperatur- og lufttrykkforskjeller mellom den innvendige og utvendige overflaten.

Lydforhold en påstand som ofte brukes mot konstruksjoner i tre, er at de gir dårlige lydforhold i rommene. Men sånt er det ikke. Ved å legge lyddempende bånd på mest utsatte steder, fylle spalter med isolasjon og belaste taket med spesielle plater kan vi oppnå betydelig reduksjon av lydoverføring gjennom elementene og konstruksjonen.

Brannmotstand på et høyt nivå er oppnådd gjennom å legge gipsplater inne i rommene og bruke ildfaste materialer for varmeisolering, som glassull eller steinull, mens trevirket i konstruksjonen har høvlede og freste kanter og derfor trenger lengre tid før det antenner sammenlignet med materialer som ikke er bearbeidet på denne måten.

Sertifiserte materialer siden en stor del av produktene våre blir eksporter til Nord-Europa, benytter vi samme løsninger og materialer, som er underlagt en strengere sertifiseringsprosess, noe som tyder på en høy kvalitet på det sertifiserte materialet.

Beskrivelse av de enkelte lagene i elementene

TeknologiGulvet er laget som en rammekonstruksjon og består henholdsvis, fra nederst til øverst, av et lag med vindsperre, deretter en bærende ramme fylt med varmeisolerende materiale og dekket tett på toppen med dampsperre, en luftespalte og det endelige gulvbelegget lagt på lyddempende bånd. Vi anbefaler denne varianten for mindre bygninger til bruk først og fremst som fritidsboliger, ettersom den er billigere og det tar mindre tid å etablere punktfundamenter. En annen løsning er å lage en hel fundamentplate med full isolasjon på undersiden og opplegg av alle nødvendige ledninger. Denne varianten garanterer energisparing og et hyggelig inneklima i hytten og er anbefalt først og fremst for bygninger med et større areal.

TeknologiVeggen i den grunnleggende versjonen består av en ramme i tre fylt med isolasjonsmateriale. På den utvendige siden av rammen har man vindsperre, en luftespalte og kledning i tre, og på den innvendige siden – dampsperre, en spalte for opplegg av ledninger som også er fylt med isolasjonsmateriale, og valgfritt veggbelegg, det er også lagt lyddempende bånd for å redusere overføring av lyd. De ferdige elementene har innsatte vinduer og dører som er bearbeidet på utsiden.

TeknologiTaket består av veldig lignende lag som veggen, dvs. en ramme med isolasjonsmateriale av høy kvalitet, dampsperre, en spalte for opplegg av ledninger og belegg på innsiden, et diffusjonsåpent takmembran og valgt taktekking på lekter på utsiden.

En detaljert beskrivelse av de enkelte lagene og materialene som benyttes i hvert produkt er tilgjengelig på forespørsel.

Hytter

Rainbow

detaljer
Rainbow

Rainbow

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Moon

detaljer
Moon

Moon

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Sun

detaljer
Sun

Sun

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Star

detaljer
Star

Star

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Technologia

produksjonsteknologi

Byggesystemet vil tilbyr, er prefabrikkerte gulv-, vegg- og takelementer.

SE VIDEO