+ 47 46 257 415

ENNOPL

www.PartHouse.eu

Personvernpolicy

Ved å bruke dette nettstedet samtykker dere til vilkårene i personvernpolicyen som er beskrevet på denne siden. Samtidig samtykker dere til behandling av deres personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lov av 29. august 1997 om personvern (Polens lovtidend nr. 133 pkt. 883).

Nettstedet skal ikke holdes ansvarlig for personvernpolicyen til andre internettsider, både de som er tilgjengelige for brukere gjennom lenker gitt på sidene på nettstedet og de som publiserer lenker til nettstedet.

Det kan forekomme unøyaktigheter og trykkfeil på nettsidene. Nettstedets administrator kan til enhver tid og uten varsel foreta forbedringer og/eller endringer i sine produkter, tjenester, programmer på nettstedet. Administratoren er også den eneste som har tilgang til personopplysninger som sendes til nettstedet vårt på ulike måter som f.eks. nyhetsbrev eller kontoregistrering.

Opplysninger som samles inn under registrering, brukes kun til å gjøre det mulig for dere å logge inn på nettstedet. På ingen måte blir deres personopplysninger brukt av, behandlet av eller solgt til tredjepersoner. Opplysninger samlet inn i forbindelse med brevutveksling mellom dere og nettstedet brukes kun for å gjøre det mulig for oss å svare på deres e-postmeldinger. 

Dersom dere har abonnert på nyhetsbrev hos oss eller på en annen måte samtykket til å motta det, vil deres personopplysninger bli brukt til å sende dere nyhetsbrevet vårt.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernpolicyen gjennom å publisere en ny, modifisert og korrigert personvernpolicy på denne nettsiden.

Informasjon om behandling av og tilgang til personopplysninger

I henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF, heretter kalt forordningen, vil jeg informere at personopplysningene dere oppgir til meg i forbindelse med gjennomføring av en avtale om salg av produkter eller avtale om levering av tjenester, administreres av Karol Jakubczyk som driver næringsvirksomhet under navnet PartHouse med adresse: ul. Kukuczki 16 m 68, 42-200 Częstochowa, Polen.

Deres personopplysninger behandles kun i det omfanget som er nevnt ovenfor.

Personopplysningene skal ikke overføres til andre land eller internasjonale organisasjoner.

Å oppgi personopplysninger er frivillig, men nødvendig for gjennomføring av avtalen. Behandlingen av personopplysninger stanser når formålet med behandlingen er oppfylt og den lovpålagte perioden for lagring utløper.

Dere har rett til å trekke tilbake deres samtykke til behandling av personopplysninger. Dere har også rett til å be om tilgang til og korrigering av deres personopplysninger samt sletting av opplysningene samt å begrense eller nekte at de blir behandlet eller overført. Dere har rett til å klage til Datatilsynet dersom personopplysningene blir behandlet i strid med bestemmelsene i forordningen.

Retten til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger, kreve sletting av opplysninger eller kreve begrenset behandling, er begrenset av gjeldende lovgivning, f.eks. knyttet til plikten for oppbevaring av dokumentasjon til bokføringsformål.

All informasjon vedrørende personopplysninger vil være tilgjengelig ved å sende en e-post til: office@parthouse.eu.

Hytter

Rainbow

detaljer
Rainbow

Rainbow

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Moon

detaljer
Moon

Moon

areal: fra 35m2
størrelse fra 4m x 3m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Sun

detaljer
Sun

Sun

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Hytter

Star

detaljer
Star

Star

areal: fra 35m2
størrelse fra 8m x 6m
fra 7 tus kr/m2

Technologia

produksjonsteknologi

Byggesystemet vil tilbyr, er prefabrikkerte gulv-, vegg- og takelementer.

SE VIDEO